Sandora Mix

Client – Sandora

Agency – Belka&Strelka

Producer – Artem Golubev

VFX / Compositing / Animation – Baker Team
Designer – Alex Maltsev, Aleksey Abrutin, Aleksey Sydorenko, Eugeniy Yarovoy
Executive Producer – Anastasiia Maltseva